Eyvindur

70 fotar frå Island i 2003

Våren 2003 var det tid for fornying endå ein gang. 70 fot store «Eyvindur» frå Island kom til Grotle. Båten var bygd i Kina 2001, i lag med 8 søsterskip, og vart frakta med båt til Island. Der vart den liggande i ro i 2 års tid, før Havstjerna AS kjøpte den. Den var bygd som trålar til Island, men då den kom til Norge vart den bygd om til garn og line, og påmontert shelterdekk. Sjå film her.

Det vart også denne gongen drive med to båtar i en periode. «Eyvindur» vart døypt «Havstjerna», mens den siste «Havstjerna» vart døypt om til «Legøy» etter kvart. Det vart investert i nye kvotar for og få eit betre driftsgrunnlag. Den 70 fots store Havstjerna har drive garnfiske etter torsk i Troms, Lofoten og Røst i tillegg til seifiske på Møre. Resten av året har det vore linefangst, og båten har farta opp og ned langs heile norskekysten og i periodar i Danmark. Hovudfangsten har vore lange, brosme, hyse, torsk og diverse andre sortar. Havstjerna på FDIR Fartøyregisteret.