Nedtrapping vart ny satsing i 2011

I 2011 var tanken eigentleg å selje båt og kvotar, sidan Birger og Oddleif hadde planar om å trappe ned. Då fikk Tonny med seg Runar og Kenneth Grotle til å drive båt og selskap vidare. Om ein skulle fortsette med selskap og båt, var det nødvendig å satse på ny båt, med muligheit til både å fryse og ise fisken, i tillegg til å ta vare på biprodukt som lever og rogn frå fisken.