Havstjerna Eigedom – Iglandsvik Næringspark

– lager og kontor til leige

Havstjerna Eigedom overtok det tradisjonsrike bygget Bremanger Fryseri i 2016. Deler av bygget har vore utleigd som lagerplass. Hausten 2017 starta vi arbeidet med prosjektere eit kontorlokale på Iglandsvik. Bremanger Fryseri skifta namn til Iglandsvik Næringspark.

Kontordelen vil innehalde:

 • 10 møblerte kontor
 • Møterom med videokonferansesystem (kan leigast)
 • Kantine med kjøkkenfasilitetar
 • Toalett og garderobe
 • Heis / løfteinnretning

Med Iglandsvik Næringspark vil vi samla fleire bedrifter i Bremanger under same tak. Her kan små og store bedrifter nyte godt av kontorfellesskap og samhandling med ulike miljø – på tvers av fagområde.

Har du eit snikkerfirma, ein fiskebåt eller eit anna firma som treng lagerplass, kontorplass eller kaiplass?

Ikkje nøl med å ta kontakt pr e-post: eigedom@havstjerna.no
eller via ein av oss på kontaktsida vår.

Frå fryseri til næringspark

Kort om bakgrunnen til Iglandsvik Næringspark:

 • Byggeår ca 1957, og påbygt i 1981
 • Ny hall bygd rundt 1990
 • Drifta av fryseriet avvikla i 2006
 • Bygget har hatt namnet Bremanger Fryseri heilt frå starten, men har hatt ulike eigarar.
 • Mai 2016 – Havstjerna Eigedom overtar bygget.
 • Mars 2018 – namnet endra til Iglandsvik Næringspark