Havstjerna 1 - malosjark

Havstjerna anno 1990

Det starta sommaren 1990, då Birger, Oddleif og Tonny Grotle på friturar frå dei havgåande linebåtane, kjøpte ein 32 fots malosjark, som var bygd i Kristiansund. Båten heitte «Duala» då Havstjerna ANS kjøpte den frå Utsira, av Rasmus Rasmussen. Båten vart døypt «Havstjerna» og i hovudsak brukt til torskefiske i Borgundfjorden og breiflabbfiske vest av Olderveggen på Birger, Oddleif og Tonny Grotle sine friturar frå dei store linebåtane.